Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.07.2017 16:19:16 

Detské jasličky & detské centrum Levíča v Martine

dotazník dieťaťa

Telefónne číslo rodičov: .................................................................................

 (ktoré je počas dňa zastihnuteľné)                                      

 

 

Dotazník dieťaťa

                                                                                                         

A/ Osobné údaje

 

Meno:

 

 

Domáce oslovenie:   

imageDátum narodenia:

Vek:    

Váha:

Aktuálne bydlisko:

Národnosť:

Rodné číslo:

Zdr. poisťovňa:

       

 

 

B/ Všeobecné informácie

 • Deň nástupu do DC:
 • Typ dlhodobej starostlivosti:     poldenná  - max. 5 hodín denne 

                                         □  celodenná

                                                

 • Denná dĺžka starostlivosti: od ..…...    do ….....
 • Mená osôb, ktoré môžu dieťa vyzdvihnúť z DC (okrem matky, otca a súrodenca sa musia zamestnancovi DC preukázať dokladom totožnosti, inak im dieťa nebude vydané)

1.                                                              3.

      2.                                                              4.

 

 • Osobné veci dieťaťa:

prezúvky           pyžamo                    náhradné oblečenie:

podbradník        posteľná bielizeň      odev na pobyt v DC:

detská fľaša       detský cumeľ           detský riad:

plienky               detský kočík            detská hračka:

iné:

Prosíme, všetky veci dieťaťa viditeľne podpísať

 

C/ Návyky dieťaťa

 • S t r a v o v a n i e
  • obvyklý čas jedenia

raňajky:            desiata:            obed:               olovrant:

 • dieťa je:   samostatne

     treba ho kŕmiť

 • alergia na stravu(uveďte, na čo je dieťa alergické):

 

                                                                                     

 • jedlá vylúčené z jedálneho lístka:

 

 • obľúbené jedlá dieťaťa:
 • rodič si praje, aby dieťa zjedlo všetku pridelenú stravu:           áno       nie

 

                   

 

 • S p á n o k
  • obvyklý čas spánku dieťaťa: od …..... do ....….
  • spôsob uspania dieťaťa:    v kočíku

       v postieľke

       na rukách

 

 • P o b y t   v o n k u
  • obvyklý čas dennej vychádzky: od …..... do ....….
  • dieťa chodí na vychádzku:    v kočíku          peši
  • dieťa pri pobyte vonku uprednostňuje:    voľný pohyb

 organizovanú hru

 • obľúbená činnosť dieťaťa pri pobyte vonku (uveďte konkrétne činnosti):

 

 •  D e n n é  a k t i v i t y
  • dieťa zaujme:

čítanie                     výtvarné činnosti:

voľná hra                pohybové aktivity:

 • obľúbená činnosť dieťaťa:
 • obľúbená detská knižka:
 • obľúbená hračka:

 

D/ Osobnosť dieťaťa

 • Dieťa je skôr:    extrovert (komunikatívne, spoločenské)

         introvert (tiché, uzavreté)

 • Dieťa je hyperaktívne:      áno     nie
 • Čo dieťa rozruší, čoho sa ľaká:
 • Akým spôsobom dieťa ukľudňujete:
 • Dieťa je vysoko náchylné k ochoreniam (uveďte akým):
 • Vyžaduje si dieťa špeciálnu starostlivosť:   nie       áno            akú:

 

E/ Najbližšia rodina

 • O t e c
  • meno:                                                  -   telefón:
  • vzdelanie:                                            -   zamestnanie:
 • M a t k a
  • meno:                                                  -    telefón:
  • vzdelanie:                                            -    zamestnanie:
 • S ú r o d e n c i   (krstné meno / vek)

1.                                                  3.

2.                                                  4.

Poznámky rodiča  (čo by sme mali o dieťati ešte vedieť):

 

 

 

 

 

Podpis rodiča:                               Dotazník prijal:                                      Dátum:

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebÄ˝ahko.sk

TOPlist